Cảm nhận về ví M1 Da Đan của Khoaleather

Cảm nhận về ví M1 Da Đan của Khoaleather

Nội dung bài cảm nhận Ví M1 Da Đan của Khoaleather

#dân_chơi_đồ_da
#da_đan
Hôm nay da đan M1 đã bóng bẩy hơn lúc mới về rồi nha. M1 da đan form chuẩn đủ sức chứa tiền thẻ và cả điện thoại luôn đó. Sản phẩm đã từ từ sáng bóng và các sợi da khít lại hơn. Da đan hôm nay Đi cùng ví cá sấu mộc gù và móc khóa ngành khoaleather cùng tông nâu. Ví cá sấu mộc gù giờ cũng đã lên màu ít ít rồi ,nhất là phần gù và gai.

Bài cảm nhận được viết bởi
khách hàng ‎Tuong Khanh Le‎ 

link bài viết : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1273475622838420&set=gm.779616345843186&type=3&hc_location=ufi

Bên mình có group giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về đồ da. Và hình ảnh Feedback của KH trong group ạ. Mời bạn cùng tham gia với chúng mình ạ.

https://www.facebook.com/groups/Khoaleather