Monthly Archives: Tháng Chín 2018

Chương trình thành viên thân thiết

Chương trình thành viên thân thiết

CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN THÂN THIẾT I/ Nội dung chương trình thành viên thân thiết Kể từ 22/9 Khoaleather chính thức khởi động chính sách thành viên cho các khách hàng đã từng mua hàng của công ty. Các KH có hạng thành viên tương ứng sẽ được giảm giá mỗi khi mua hàng và […]