Monthly Archives: Tháng Năm 2021

Danh sách Nhân viên chăm sóc Khách Hàng – Khoaleather

Khoaleather xin thông báo Các số điện thoại và Nick facebook bên dưới được xác minh là nhân viên của Khoaleather .Thông tin này sẽ luôn được update trên hệ thống website của Khoaleather .Danh sách nhân viên chăm sóc khách hàng của Khoaleather : 1. Tên Facebook : Kim Kim ( link : https://www.facebook.com/profile.php?id=100039247897589)***Số ĐT ( zalo) […]