Tag Archives: khoaleather

Đấu giá facebook Kết quả đấu giá trực tiếp ngày 25/9

Kết quả 25-9-17 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Quy định tham gia đấu giá Offline Facebook

Đấu giá Facebook 2-10-17

Đấu giá Facebook Nội quy đấu giá Facebook Điều kiện tham gia đấu giá hợp lệ 1. Mỗi bình luận tham gia đấu giá phải kèm theo tên, số điện thoại liên hệ và giá đấu (giá được ghi chữ K thay cho 000, các trường hợp không có chữ K hoặc .000 sẽ không […]