Hiển thị một kết quả duy nhất

3,800,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000
1,800,000