Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2017

Kết quả đấu giá live stream ngày 28/12

đấu giá 01-02-18

Kết quả 28-12-17 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Đấu giá trực tiếp ngày 28-12-17

Đấu giá 28-12-17

Đấu giá 28-12-17 ĐẤU GIÁ TRỰC TIẾP Thời gian bắt đầu livestream : 19h00 ngày 28/12/2017 Khoaleather sẽ công bố người thắng ngay tại thời điểm đang đấu giá của từng mã số. Khách đấu giá thắng sẽ được tặng kèm 1 móc khóa cây thông. Sơ lược hoạt động đấu giá 28-12-17 19h khoaleather […]

Kết quả đấu giá topic kết thúc ngày 25/12

dau gia 25-12

Kết quả 25-12-17 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Minigame Facebook Tháng 1/2018

Minigame Facebook

MINIGAME FACEBOOK Link tham gia Minigame Facebook 17.  DANH SÁCH NHẬN GIẢI THƯỞNG: 1. Thuý Vi; 2. Gấu Dễ Thương; 3. Baylex Valentino; 4. Đào Nguyệt; 5. T Lan Vu; 6. Maika Pham; 7. Vo H Hang; 8. Jan Nguyen ; 9. Huỳnh Thanh Trúc; 10. Nguyệt Hồ; 11. Đỗ Thị Thuý Ngọc; 12. Trần Tân; 13. Viên Huỳnh; 14. Thuy Tien Le Nguyen; 15. Ván Sàn Nam Phi ; 16. Thảo Như; […]

Kết quả đấu giá topic kết thúc ngày 22/12

dau gia 25-12

Kết quả 22-12-17 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Kết quả đấu giá live stream ngày 21/12

Đấu giá 21-12-17

Kết quả 21-12-17 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Kết quả đấu giá topic kết thúc ngày 18/12

Kết quả 18-12-17

Kết quả 18-12-17 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Đấu giá trực tiếp ngày 21/12

Đấu giá 21-12-17

Đấu giá 21-12-17 ĐẤU GIÁ TRỰC TIẾP Thời gian bắt đầu livestream : 19h00 ngày 21/12/2017 Khoaleather sẽ công bố người thắng ngay tại thời điểm đang đấu giá của từng mã số. Khách đấu giá thắng sẽ được tặng kèm 1 móc khóa chữ K. Sơ lược hoạt động đấu giá 21-12-17 19h khoaleather […]

Kết quả đấu giá live stream ngày 14/12

Đấu giá 21-12-17

Kết quả 14-12-17 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Kết quả đấu giá topic kết thúc ngày 11/12

dau gia 25-12

Kết quả 11-12-17 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]