Hiển thị một kết quả duy nhất

1,800,000
1,800,000
1,800,000
3,000,000