Tag Archives: Chương trình thành viên thân thiết

Chương trình thành viên thân thiết

Chương trình thành viên thân thiết

CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN THÂN THIẾT I/ Nội dung chương trình thành viên thân thiết Khoaleather chính thức khởi động chính sách thành viên cho các khách hàng đã từng mua hàng theo các cấp bậc thành viên và được giảm giá cũng như ưu đãi về tháng sinh nhật của quý khách hàng thân […]