Tag Archives: Chương trình thành viên thân thiết

Chương trình thành viên thân thiết

Chương trình thành viên thân thiết

CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN THÂN THIẾT I/ Nội dung chương trình thành viên thân thiết Kể từ 22/9 Khoaleather chính thức khởi động chính sách thành viên cho các khách hàng đã từng mua hàng của . Các KH có hạng thành viên tương ứng sẽ được giảm giá mỗi khi mua hàng và sẽ […]