KHÓA ĐỒNG HỒ

Khóa đồng hồ là một bộ phận vô cùng quan trọng chiếc đồng hồ, không có khóa thì đồng hồ đeo tay không thể đeo chắc chắn trên tay. Ngoài công dụng cố định chiếc đồng hồ, các loại khóa đồng hồ đeo tay còn đi kèm nhiều phong cách, tăng độ bền cho dây.

Tất nhiên, không phải tất cả các loại khóa đồng hồ đeo tay đều phù hợp với tất cả các loại dây. Có những khóa chỉ phù hợp với dây da hoặc dây vải, có khóa chỉ phù hợp với dây kim loại, có khóa trông khá giống nhau nhưng thực chất lại khá khác biệt.

TỔNG HỢP CÁC LOẠI KHÓA ĐỒNG HỒ ĐEO TAY

Ngay bên dưới là các loại khóa đồng hồ đeo tay thường gặp hiện nay với thông tin cụ thể về chất liệu và kích cỡ dây phù hợp. Các kích thước khóa tương ứng với kích thước dây, nếu cần thay khóa, bạn có thể tham khảo kích thước dây để chọn đúng loại phù hợp.

KHÓA BẤM MỘT GẤP HAI LẦN KHÓA

➥   Đây là loại khóa có hai chốt gài để khóa hai lần. Một chốt gài thường đai ở bên ngoài và một chốt bấm cố định chính cho đồng hồ. Lớp khóa thứ nhất nằm ở trong, lớp khóa thứ hai nằm ở ngoài cố định lớp khóa thứ nhất. Để mở khóa chỉ cần tháo đai khóa ngoài, bấm chốt. Để gài lần lượt ấn các khóa vào khớp.

Thao tác đeo, gài khóa, mở khóa, tháo đồng hồ ra khỏi tay của đồng hồ dùng loại khóa này khá nhanh chóng và dễ dàng. Khóa cực chắc chắn nhưng chỉ phù hợp với dây kim loại do chất liệu da/vải không điều chỉnh được độ rộng theo cổ tay.

Kích thước khóa bấm một gấp hai lần khóa: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm.

 

KHÓA BẤM MỘT GẤP MỘT LẦN KHÓA

➥   Loại khóa bấm một gấp một lần khóa có một chốt bấm để khóa một lần. Thao tác đeo, gài khóa, mở khóa, tháo đồng hồ ra khỏi tay của đồng hồ dùng loại khóa này rất nhanh chóng và dễ dàng hơn khóa bấm hai gấp hai lần khóa.

Để mở khóa chỉ cần tháo đai khóa ngoài, bấm chốt. Để gài lần lượt ấn khóa vào khớp. Khóa chắc chắn nhưng chỉ phù hợp với dây kim loại do chất liệu da/vải không điều chỉnh được độ rộng theo cổ tay.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.