Tag Archives: Đấu giá facebook

Quy định tham gia đấu giá Offline Facebook

Đấu giá Facebook 2-10-17

Đấu giá Facebook Nội quy đấu giá Facebook Điều kiện tham gia đấu giá hợp lệ 1. Mỗi bình luận tham gia đấu giá phải kèm theo tên, số điện thoại liên hệ và giá đấu (giá được ghi chữ K thay cho 000, các trường hợp không có chữ K hoặc .000 sẽ không […]