Minigame Facebook Tháng 1/2018

Minigame Facebook

MINIGAME FACEBOOK

Link tham gia Minigame Facebook

17. 

DANH SÁCH NHẬN GIẢI THƯỞNG: 1. Thuý Vi; 2. Gấu Dễ Thương; 3. Baylex Valentino; 4. Đào Nguyệt; 5. T Lan Vu; 6. Maika Pham; 7. Vo H Hang; 8. Jan Nguyen ; 9. Huỳnh Thanh Trúc; 10. Nguyệt Hồ; 11. Đỗ Thị Thuý Ngọc; 12. Trần Tân; 13. Viên Huỳnh; 14. Thuy Tien Le Nguyen; 15. Ván Sàn Nam Phi ; 16. Thảo Như; 17. Trần Huỳnh Hương; 18. M Alex Huang; 19. Đá Ngốc ; 20. Sin Ars; 21. Nguyễn Tiến Lâm; 22. Trần Hoàng Phương Duy ; 23. Na Uy; 24. Lien Nguyen; 25. Thanh Thanh; 26. Tô Quyên; 27. Nguyễn Kiều; 28. Phi Phi; 29. Đoàn Thị Tuyết Lan; 30. Hồng Vân

16. 

DANH SÁCH NHẬN GIẢI THƯỞNG: 1. Hung Le; 2. Nguyễn Thanh Thảo; 3. Thai Duy Vo; 4. Bing Bing; 5. My Sky; 6. Trang Quỳnh; 7. Thiện Thanh; 8. Thu Thao; 9. Namm Mắtt Hýý; 10. Ma Bư; 11. Lê Tuyết ; 12. Vũ Hồng Nhâm; 13. Khổng Minh; 14. Bích Thùy ; 15. Nguyễn Tiến Lâm; 16. CaoNguyễn HuệPhương; 17. Tee Mo; 18. Liểu Ngô; 19. GN Shiver; 20. Nguyễn Kiều; 21. Ngô Thị Bích Ly; 22. Hong Rung; 23. Sói Matcha; 24. Bảo Khanh Trần; 25. Phạm Nguyễn Huy Khanh; 26. Đỗ Thị Thuý Ngọc; 27. Tho Ngiuen; 28. Aiko Nguyễn; 29. Linh Lee; 30. Trần Bảo Nhật Linh

 

15.

DANH SÁCH NHẬN GIẢI THƯỞNG: 1. Toàn Bá

1- 

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Nguyễn Quang Hưng ; 2. Nguyễn Quốc Trung; 3. Bình Thanh; 4. Quang Khoi Nguyen; 5. Hoàng Quốc Toàn ; 6. Dao Nguyen; 7. Dac Nhan Tam; 8. Đặng Thị Bách; 9. Hoàng Hưng; 10. Nhat To; 11. Hờ Uyên Huyên; 12. Quân Adam ; 13. Hồng Phúc Nguyễn; 14.Tô Tuấn Minh; 15. Joseph Quân ; 16. Hồng Vũ Trần; 17. Quế Lamm; 18. Văn Hiến; 19. Gió Hiu Hiu ; 20. Lê Oanh ; 21. Dang Nhut Phuong; 22. Bảo Trân; 23. Minh Đức; 24. Gấu Lavender; 25. Trần Giang; 26. Thị hồng ; 27. Nguyễn Hồng; 28. Ngọc Lan; 29. Manh Thang ; 30. Thin Bui

 2- 

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Khoa Phan; 2. Nguyễn Hoàng Lam Sơn; 3.GN Shiver ; 4. Thảo Nguyên; 5. Phước Lộc; 6. Trần Tân; 7. Dũng Trần; 8. Aiko Nguyễn; 9. Hongvan Nguyen; 10. Ngô Minh Thương; 11. Trần Bảo Nhật Linh; 12. Ann Nguyen; 13. Da Thanh; 14. Trang Quỳnh; 15. Gấu Dễ Thương ; 16. Baylex Valentino; 17. Trần Hoàng Phương Duy; 18. Nguyễn Hồng; 19. bốn lá cỏ ; 20. Viên Huỳnh ; 21. M Alex Huang; 22. T Lan Vu ; 23. Thị hồng; 24. Nguyện Ngọc; 25. Dao Nguyen; 26. Kieu Dao Kieu ; 27. Bảo Trân; 28. Nguyễn Phổ; 29. Kẹo Lạc; 30. Tú Nguyễn Đức; 31. Giản; 32. Đinh Việt ; 33. Nguyễn Quang Hưng; 34. Phong Hai; 35. Đl Bảo An; 36. Nguyễn Thu Hoài; 37. Huong Pham ; 38. Hờ Uyên Huyên; 39. Văn Hiến ; 40. Nhat To

3.

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Joseph Quân; 2. Dao Nguyen ; 3. bốn lá cỏ; 4. Kieu Dao Kieu; 5. Nguyen Nguyen; 6. Nguyện Ngọc; 7. Phuc Le ; 8. Hongvan Nguyen; 9. Nguyễn Ngọc Hoàng; 10. Xoăn Thảo; 11. Da Thanh; 12. Hoàng Hưng; 13. Võ Thị Kim Ngân

4.

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Minh Nguyễn; 2. Joseph Quân; 3. Maria Ngân; 4. Ngọc Lan; 5. Vũ Hoàng Giang; 6. Binh Truong; 7. Trần Bảo Nhật Linh; 8. Trần Huy; 9. GN Shiver; 10. Nguyễn Hoàng Lam Sơn; 11. Tran Thi Quynh Nhu; 12. Manh Thang; 13. Đoàn Phan Kiều Trang; 14. Thái Trần; 15. Nguyễn Kiều

5. 

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Kim Yến; 2. Lê Tùng; 3. Tâm Minh; 4. Dac Nhan Tam; 5. Trần Minh; 6. Viên Huỳnh; 7. Aiko Nguyễn; 8. Trần Hữu; 9. Mét Mốt ; 10. Ngọc Phan Thị.

6.

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Quân Adam; 2. Thanh Nhan Nguyen; 3. Tuỳy Duyênn ; 4.  Viên Huỳnh ; 5. Thai Duy Vo; 6. Ngân Lương

7.

 

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Nguyễn Huy Tâm ; 2.Nguyệt Hồ; 3. Đời Ngông ; 4. Trieu Nguyen ;5. Tô Tuấn Minh; 6. Maria Ngân; 7. Xuân Trường; 8. Teresa Nguyen ; 9. Lê Oanh; 10. Bùi Linh ; 11. Kẹo Lạc ; 12. Trung Skull; 13. Triệu Huy ; 14. Tuỳy Duyênn; 15. Văn Lịnh Trương; 16. Ngân Lương ; 17. Hoàng Thanh Hà ; 18. Namm Mắtt Hýý; 19. Le Sau; 20. Nguyễn Quí; 21. Thái Trần; 22. Hữu Sơn Nguyễn; 23. Lê Thị Thu Phương; 24. Nguyễn Hoàng Lam Sơn; 25. Trang Đinh; 26. Duy Nhân; 27. Đinh Việt; 28. Tú Nguyễn Đức; 29. Nguyễn Đức Hưng; 30. Phương Ngố

8.

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Không Tên; 2. Ngọc Lan

9.

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1.Trần Bảo Nhật Linh  ; 2. Nguyễn Hoàng Lam Sơn ; 3. Jimmy Phúc; 4. Joseph Quân; 5. Nguyệt Hồ ; 6. Maria Ngân ; 7. Thần Nông; 8. Bảo Khanh Trần; 9. M Alex Huang; 10. Viên Huỳnh; 11. Bích Thùy; 12. Truc Luong ; 13. Trần Hoàng Phương Duy ; 14. Thang Nguyen; 15. T Lan Vu; 16. Duy Nhân; 17. Harry Trần ; 18. Gấu Dễ Thương; 19. Liểu Ngô ; 20. Jan Nguyen; 21. Dang Nhut Phuong ; 22. Văn Vũ ; 23. Nhim Xu; 24. Lã Đạt; 25. Thu Huyền Lê ; 26. Cao Ngọc Thảo ; 27. Ku Mi ; 28. Le Sau ; 29. Ngô Thị Bích Ly ; 30. Baylex Valentino

 

10.

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Phuc Le; 2. Phong Hai; 3. Gà Con; 4. Nhim Xu; 5. M Alex Huang; 6. Tuỳy Duyênn; 7. Bảo Khanh Trần; 8. Ngọc Lan; 9. Hùng Héo Hon; 10. Tee Mo; 11. Mạnh Hùng ; 12. Phạm Duyên ; 13. Bùi Linh; 14. Lương Thanh Tuyền; 15. Ngô Minh Thương; 16. Duy Nhân ; 17. Cao Ngọc Thảo; 18. Once Upon; 19. Lam Thuy Linh; 20. Harry Trần; 21. Liểu Ngô ; 22. Dang Nhut Phuong; 23. Truc Luong; 24. Cong Nguyen; 25. Văn Lịnh Trương; 26. Ngân Lương; 27. Thu Thao; 28. An Nguyễn

11.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Đáp án : CẢ 3 đường cô gái đều có thể về nhà . – DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG:

Xuân Thùy ,Luan Tran ,Nguyễn Linh ,Tuyết Ly ,Nguyễn Hà Diễm Uyên ,GN Shiver,Bùi Linh,Dang Nhut Phuong ,Vũ Hoàng

Joseph Quân , Trần Văn Duy , Ngọc Lan , Huy Dang , Nguyễn Kiều , Hùng Trương Đặng , Đức Trường, Lê Minh Khang

Phuc Le, Nguyệt Hồ ,Nguyễn Trung Kiên ,Trung Tran ,Thái Trần ,Aiko Nguyễn ,Nguyễn Hoàng Lam Sơn ,Phương Ngố

Anh Quang Pham ,Nguyễn Tiến Lâm ,Đinh Việt ,Lã Đạt .

 

12. 

Đáp án : Cửa C vì sư tử bị bỏ đói 1 năm đã chết rồi . – DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Văn Lịnh Trương; 2. Trần Bảo Nhật Linh; 3. Aiko Nguyễn; 4. Lê Tuyết ; 5. Văn Vũ ; 6. Hồng Vân; 7. Ngọc Lan; 8. Thu Huyền Lê ; 9. Cao Ngọc Thảo ; 10. Namm Mắtt Hýý ; 11. Mạnh Hùng; 12. Nguyễn Hà Diễm Uyên; 13. Thai Duy Vo ; 14. Shin Shin; 15. Trieu Nguyen; 16. GN Shiver; 17. Hoài Nam; 18. Lam Thuy Linh ; 19. Dang Nhut Phuong; 20. Nguyên Nguyên; 21. Cao Đình Đương; 22. Bùi Linh ; 23. Hùng Héo Hon; 24. Trần Hạo Nam; 25. Ngô Xuân Chí ; 26. Nguyễn Trung Kiên; 27.  Oppa Nguyễn.; 28. Bảo Khanh Trần

 13. 

Đáp án : Quả Lê vì từ Lê không có chữ “a”. – DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Bảo Khanh Trần; 2. Nhim Xu; 3. Dang Nhut Phuong; 4. Đỗ Thị Thuý Ngọc; 5. Bích Thùy ; 6. Liểu Ngô; 7. Duy Nhân; 8. Hồng Vân; 9. Nguyễn Kiều ; 10. Lam Thuy Linh; 11. Thần Nông; 12. Nguyên Nguyên;

 

14. 

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG: 1. Vừng Hoàng Thị ; 2. Xoăn Thảo; 3. Nguyen Vy; 4. Pin Pon; 5. Maria Ngân ; 6. Tuyết Ly; 7. Kieu Vi; 8. Nguyễn Vũ; 9. Thảo Như; 10. Maika Pham; 11. Gà Con; 12. Maximus Alexandra; 13. An Nguyễn; 14. Dang Quy Thi ; 15. Hồng Vân; 16. Shiro Leon; 17. Bảo Khanh Trần; 18. Lê Minh Khang; 19. Dang Nhut Phuong; 20. Hữu Sơn Nguyễn; 21. Trần Thị Tuyết Nga; 22. Dũng Trần; 23. Hong Rung; 24. An Châu; 25. Tui Tên Chi; 26. Thái Trần; 27. Ma Bư; 28. Quỳnh Anh; 29. Vòng Loan; 30. Lê Anh

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG GIẢI 30 NGƯỜI BÌNH LUẬN SỚM NHẤT: 1. Vòng Loan; 2. Quỳnh Anh; 3. Thái Trần; 4. Hong Rung; 5. Dũng Trần; 6. Hữu Sơn Nguyễn; 7. Dang Nhut Phuong; 8. Lê Minh Khang; 9. Bảo Khanh Trần; 10. Shiro Leon; 11. Dang Quy Thi ; 12. An Nguyễn; 13. Maximus Alexandra; 14. Phuc Le; 15. Maika Pham; 16. Thảo Như; 17. Vừng Hoàng Thị; 18. Kieu Vi; 19. Maria Ngân; 20. Pin Pon; 21. Nguyễn Hoàng Lam Sơn; 22. Nguyen Vy; 23. Xoăn Thảo; 24. Dao Uyen; 25. Cuong Dinh ; 26. Trung Tran; 27. Trần Quang Trung; 28. Đức Trường; 29. Đỗ Thị Thuý Ngọc; 30. Binh Truong

Với dịch vụ bảo hành và hậu mãi chưa từng có :

– Đổi trả sản phẩm trong vòng 30 ngày khi chưa sử dụng
Bảo hành bung keo , sứt chỉ trọn đời
– 100% DA THẬT
– GIAO COD MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

Khoaleather đa dạng về mẫu, về màu và về giá , đảm bảo là nơi lựa chọn mới mẻ nhất về trải nghiệm ĐỒ DA của bạn.
Showroom 1 : 974 Nguyễn Kiệm,P.3, Q.Gò Vấp
Showroom 2: 360 Lê Quang Định , P.11 , Q. Bình Thạnh
Mua lẻ : 0938.823.879 – 0938.823.879
Mua sỉ : 0908234466 (Mr.Khoa)

– Khoaleather – www.thegioidathat.vn

Fanpage Khoaleather