Kiến thức về con cá sấu và da cá sấu

Kiến thức về con cá sấu và da cá sấu

Kiến thức về con cá sấu và da cá sấu

KIẾN THỨC VỀ CON CÁ SẤU VÀ DA CÁ SẤU

Vì muốn gia đình mình có thêm những kiến thức về con cá sấu . Hôm nay Khoa tóm tắt lại livestream hôm vừa rồi . Theo kiến thức thực chiến của người làm nghề chứ không phải là copy gì đó trên mạng . Nhưng mọi người cứ copy bài của Khoa thoải mái . Kiến thức là vô cùng tận mà .

Con cá sấu ở Việt Nam , Thái Land , Campuchia , Trung Quốc 99.99 % sản phẩm da cá sấu mà chúng ta thấy là từ con cá sấu Xiêm tên khoa học là Crocodylus Sieamensis , chúng ta gọi là cá sấu Hoa Cà cũng được , cá sấu nước ngọt cũng không sao . 
Ngoài ra trên thế giới có nhiều giống cá khác nhau , Khoa tóm tắt các loại phổ biến nhất mà anh em làm nghề thường đụng phải là : Alligator ( cá sấu Bắc Mỹ , cá sấu nước lợ ) ; Caiman ( cá sấu Nam Mỹ ) ; Crocodylus Niloticus ( Cá sấu sông Nil – Châu Phi ) ; Crocodile Porosus ( cá sấu nước mặn ) . 

Da cá nào đẹp nhất thì xếp theo thứ tự như sau :

Porosus – Nilotiscus – Alligator – Cá Sấu Hoa Cà – Caiman . 
Đặc biệt lưu ý loài Porosus là loài hiếm quý và đẹp nhất . Tổ chức cites thế giới cấm nhân giống linh tinh , phát hiện là dẹp trại . 
Da cá sấu thuộc da dao động từ 15-40 ngày tuỳ vào yêu cầu từ đó ra cái giá thuộc nó khác nhau .

Cá sấu nuôi 2 năm là khai thác được và tối đa không quá 3.5 năm . Non quá không được già quá không được nha các bạn . 
Con cá sấu có 2 cách mổ là mổ lưng và mổ bụng . Môt bụng lấy sản phẩm có gai , mổ lưng lấy sản phẩm da bụng . 
Bài viết của Khoaleather các bạn copy nhớ ghi nguồn .

Fanpage Khoaleather