Danh sách Nhân viên chăm sóc Khách Hàng – Khoaleather

Khoaleather xin thông báo

Các số điện thoại và Nick facebook bên dưới được xác minh là nhân viên của Khoaleather .
Thông tin này sẽ luôn được update trên hệ thống website của Khoaleather .
Danh sách nhân viên chăm sóc khách hàng của Khoaleather :

1. Tên Facebook : Kim Kim ( link : https://www.facebook.com/profile.php?id=100039247897589)
***Số ĐT ( zalo) : 077666830
0
2. Tên Facebook : LNDK ( Link : https://www.facebook.com/LNDKCTV )
***Số ĐT ( zalo) : 0703303221

3. Tên Facebook : Giàu Nguyễn ( link : https://www.facebook.com/NguyenRich88)
***Số ĐT ( zalo) : 0909660306

4. Tên Facebook : Ngô Ngọc ( link : https://www.facebook.com/ngothi.ngoc.99 )
***Số ĐT ( zalo) : 0338065476

5. Tên Facebook : Kim Ngọc ( link : https://www.facebook.com/kimngoc318 )
***Số ĐT ( zalo) : 0386053609

Ngoài ra , để không bị nhận nhầm hàng gửi , khách hàng hãy luôn mở hàng và xem trước sản phẩm trước khi thanh toán , vì Khoaleather sẽ luôn gửi đúng sản phẩm khách đã chọn trước . Sản phẩm Khoaleather sẽ luôn có đóng logo nhận diện thương hiệu là Khoaleather hoặc double K (hình minh họa bên dưới) .

Cám ơn quý khách hàng đã luôn quan tâm và tin dùng sản phẩm của Khoaleather suốt hơn 10 năm qua .