Author Archives: mai duyen

Kết quả đấu giá live stream ngày 08/02/18

Kết quả 08-02-18

Kết quả 08-02-18 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Kết quả đấu giá topic kết thúc ngày 05/02/2018

Kết quả 05-02-18

Kết quả 05-02-18 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Sơ lược hoạt động đấu giá Live stream

Đấu giá Live stream

Đấu giá Live stream SƠ LƯỢC HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ LIVE STREAM ++++ 19h khoaleather bắt đầu đấu giá live stream, 10 phút đầu Khoaleather (KL) nói sơ lược về 10 sản phẩm đấu giá . ——-Tiếp theo sẽ bắt đầu đấu giá sp đầu tiên, nếu giá đấu cao nhất hiện tại chưa được […]

GAMESHOW MINI 

Gameshow Mini

Gameshow Mini GAMESHOW MINI -MINIGAME tặng sản phẩm – Đến 1 bạn MAY MẮN NHẤT ——- LUẬT CHƠI RẤT ĐƠN GIẢN —————- – Bạn sẽ comment số bất kì từ 00 – 99 – comment duy nhất 1 SỐ – không chỉnh sửa – chỉ một lần duy nhất – Like + Share LiveStream lên […]

Kết quả đấu giá live stream ngày 01/02/18

đấu giá 01-02-18

Kết quả 01-02-18 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Kết quả đấu giá topic kết thúc ngày 29/01/2018

ket qua 29-01-18

Kết quả 29-01-18 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Đấu giá trực tiếp ngày 01-02-18

đấu giá 01-02-18

Đấu giá 01-02-18 ĐẤU GIÁ TRỰC TIẾP Thời gian bắt đầu livestream : 19h00 ngày 01/02/2018 Khoaleather sẽ công bố người thắng ngay tại thời điểm đang đấu giá của từng mã số. Khách đấu giá thắng sẽ được tặng kèm 1 móc khóa cây thông. Sơ lược hoạt động đấu giá 01-02-18 19h khoaleather […]

Kết quả đấu giá live stream ngày 25/01/18

đấu giá 01-02-18

Kết quả 25-01-18 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Kết quả đấu giá topic kết thúc ngày 22/01/2018

Kết quả 05-02-18

Kết quả 22-01-18 ĐẤU GIÁ HAY, CÓ NGAY HÀNG TỐT ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM DA THẬT CÙNG KHOALEATHER Doanh số Đấu Giá từ Topic này sẽ được trích 10% cho Quỹ Từ Thiện Gia Long Giao nhận sản phẩm đấu giá khi khách hàng đã thắng sản phẩm. + Khoaleather sẽ công bố người thắng […]

Đấu giá trực tiếp ngày 25-01-18

đấu giá 01-02-18

Đấu giá 25-01-18 ĐẤU GIÁ TRỰC TIẾP Thời gian bắt đầu livestream : 19h00 ngày 25/01/2018 Khoaleather sẽ công bố người thắng ngay tại thời điểm đang đấu giá của từng mã số. Khách đấu giá thắng sẽ được tặng kèm 1 móc khóa cây thông. Sơ lược hoạt động đấu giá 25-01-18 19h khoaleather […]