Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2019

Cảm nhận về dây nịt Double K

Cảm nhận về dây nịt Double K

Cảm nhận về dây nịt Double K Nội dung bài cảm nhận về dây nịt Double K Dây nịt khoaleather.vn theo chuẩn Hermes với đầu khóa Double K đăng ký độc quyền.Sợi dây nịt thẳng với bản dây 3.2 cm được chạy chỉ rất tỉ mĩ, độ mo hoàn hảo. Đặc biệt cạnh sơn của dây rất […]

Cảm nhận về các thành viên Khoaleather Group

Cảm nhận về các thành viên Khoaleather Group Nội dung bài cảm nhận về các thành viên Khoaleather Group Có những thành viên họ yêu mến sản phẩm của khoaleather.vn, quan tâm đến từng sản phẩm của Khoaleather đến độ sợ quên hoặc sót sản phẩm mới ra nên họ phải ghi chú lại tên từng […]

Cảm nhận về ví Tihan đà điểu

Cảm nhận về ví Tihan đà điểu

Cảm nhận về ví Tihan đà điểu Nội dung bài cảm nhận về ví Tihan đà điểu Gặp người anh em ngành trong Khoaleather Group. Anh ấy có rất nhiều ví của khoaleather.vn nhưng chỉ thích và sử dụng dòng ví #Tihan, anh ấy nói ví Tihan nhỏ gọn trong lòng bàn tay, có 1 ngăn tiền lớn để […]