Cảm nhận Ví Nam cá sấu da bụng của Khoaleather

Cảm nhận về Ví Nam cá sấu da bụng của Khoaleather

Nội dung bài cảm nhận Ví Nam cá sấu da bụng của Khoaleather

Lúc mới sử dụng ví cá sấu này thấy da nó thô ( cứng) lắm
Sài từ từ da mềm lại và bóng hơn càng sử dụng về sao càng thích ?.
#dân_chơi_đồ_da

Bài cảm nhận được viết bởi
khách hàng ‎Đường Hai Chiều‎  ‎   ‎   

link bài viết : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1025514307818670&set=gm.819935331811287&type=3&hc_location=ufi

Bên mình có group giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về đồ da. Và hình ảnh Feedback của KH trong group ạ. Mời bạn cùng tham gia với chúng mình ạ.

https://www.facebook.com/groups/Khoaleather