Thủ tục giải thể văn phòng đại diện TPHCM

Giaminh

Member
4/11/22
44
0
6
Cần Thơ
giayphepgm.com
OCoin
48,713
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện TPHCM do Gia Minh cung cấp. Giải thể là việc làm mà doanh nghiệp thấy rằng không còn cách nào khác ngoài giải thể vì nó đã không thể tiếp tục hoạt động.


Căn cứ pháp luật

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Thông tư 47/2019/TT-BTC
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Thủ tục đóng văn phòng đại diện cho công ty tại tphcm?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Khi có nhu cầu mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm doanh nghiệp sẽ thành lập văn phòng đại diện. Tuy nhiên khi văn phòng đại diện hoạt động không hiệu quả hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện. Thủ tục đóng văn phòng đại diện cho công ty là việc thông báo của doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh theo thời gian quy định của pháp luật.


Tại sao phải thực hiện thủ tục đóng văn phòng đại diện cho công ty?

Theo quy định của pháp luật trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Nếu vi phạm thời gian trên doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo các quy định sau:

- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Bên cạnh đó doanh nghiệp sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nhưng không thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Biện pháp khắc phục buộc thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh.


Điều kiện để thực hiện thủ tục đóng văn phòng đại diện cho công ty là gì?

Để có thể thực hiện thủ tục đóng văn phòng đại diện cho công ty cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phải có lý do chấm dứt hoạt động phù hợp

- Phải có hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Phải có quyết định của công ty được thể hiện qua biên bản họp của công ty

- Phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế


Thủ tục giải thể văn phòng đại diện tại TPHCM

Để tiến hành giải thể văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế

Bước 2: Trả con dấu, xác nhận không sử dụng dấu

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

Bước 4: nộp hồ sơ

Bước 5: nhận kết quả

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại TPHCM

Để đóng mã số thuế văn phòng đại diện bạn cần nộp hồ sơ như sau:

 • Công văn chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Quyết định đóng văn phòng đại diện của hội đồng thành viên
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện TPHCM

 • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng.
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về hủy con dấu
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Tờ khai người nộp hồ sơ.

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

 • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 • Quyết định của Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định)
 • Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện; của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán; gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; (mẫu tham khảo)
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (mẫu tham khảo)
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện; hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện; (đối với trường hợp chưa khắc dấu);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên tại tphcm

 • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 • Quyết định của Chủ sở hữu (hoặc Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty) về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu tham khảo)Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; (mẫu tham khảo)
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (mẫu tham khảo)
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu văn phòng đại diện);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên tại tphcm

 • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định)
 • Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; (mẫu tham khảo)
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (mẫu tham khảo)
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu văn phòng đại diện)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty cổ phần tại tphcm

 • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 • Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);
 • Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; (mẫu tham khảo)
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (mẫu tham khảo)
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu văn phòng đại diện);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;
Kết quả thực hiện giải thể văn phòng đại diện TPHCM

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện


Thủ tục đóng văn phòng đại diện cho công ty tại nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Đối với văn phòng đại diện tại nước ngoài, văn phòng đại diện được đặt tại nước nào thì thủ tục đóng văn phòng đại diện sẽ được thực hiện theo quy định của nước đó. Sau khi văn phòng đại diện tại nước ngoài chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong thời gian 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại nước ngoài.


CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH
Hotline: 0932 785 561 - 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Nguồn: https://giayphepgm.com/thu-tuc-giai-the-van-phong-dai-dien-tphcm/
https://vnraovat.net/rao-vat/thu-tuc-giai-the-van-phong-dai-dien-tphcm.391922/
https://chobaolam.vn/threads/thu-tuc-giai-th-van-phong-dai-din-tphcm.375631/
https://sinhvientaichinh.com/thu-tuc-giai-the-van-phong-dai-dien-tphcm.t23925.html
https://linkhay.com/link/6019199/thu-tuc-giai-the-van-phong-dai-dien-tphcm
https://sinhvienhanoi.forumvi.com/t16109-topic#46725
https://xshop.forumvi.com/t8400-thu-tuc-giai-the-van-phong-ai-dien-tphcm#8620