Thủ tục công bố thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Giaminh

Member
4/11/22
44
0
6
Cần Thơ
giayphepgm.com
OCoin
48,713
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một loại thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe con người. Do đó, ngày càng nhiều công ty kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe ra đời. Bài viết dưới đây sẽ trình bày Thủ tục công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Gia Minh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Screenshot 2023-01-14 084731.png
Công bố sản phẩm sức khỏe là gì?

Công bố sản phẩm sức khỏe là quá trình công khai thông tin về sản phẩm sức khỏe. Bao gồm các sản phẩm y tế, thực phẩm chức năng và các sản phẩm bảo vệ sức khỏe đến với khách hàng và các bên liên quan khác. Quá trình này thường được thực hiện sau khi sản phẩm đã được phê duyệt và được xác nhận đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, hiệu quả và chất lượng.

Công bố sản phẩm sức khỏe giúp cho khách hàng có thể biết được các thông tin quan trọng liên quan đến sản phẩm sức khỏe. Bao gồm thành phần, công dụng, cách sử dụng và cách bảo quản sản phẩm. Ngoài ra, công bố sản phẩm cũng giúp cho các bên liên quan khác, chẳng hạn như các cơ quan quản lý. Các nhà sản xuất cùng lĩnh vực hoặc các đối tác kinh doanh có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm và liên kết hợp tác với nhau một cách hiệu quả.


Thành phần hồ sơ công bố sản phẩm sức khỏe

Hồ sơ công bố sản phẩm sức khỏe bao gồm các thành phần chính sau:

  • Đơn đăng ký công bố sản phẩm sức khỏe
  • Bản liệt kê thành phần sản phẩm sức khỏe:
  • Bản mô tả công dụng sản phẩm sức khỏe:
  • Bản nghiên cứu lâm sàng (nếu có): Nếu sản phẩm sức khỏe đã được nghiên cứu lâm sàng. Thì hồ sơ công bố sản phẩm sức khỏe cần kèm theo bản nghiên cứu lâm sàng này.
  • Giấy chứng nhận sản xuất (nếu có): Nếu sản phẩm sức khỏe đã được sản xuất và có giấy chứng nhận sản xuất. Thì hồ sơ công bố sản phẩm sức khỏe cần kèm theo giấy chứng nhận này.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có): Nếu chủ sở hữu sản phẩm sức khỏe là một doanh nghiệp. Thì hồ sơ công bố sản phẩm sức khỏe cần kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Hồ sơ thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước

Bản công bố sản phẩm;

Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định. Hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025

Phiếu gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế. Hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn. Tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);


Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm

Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01/07/2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm

Cụ thể, quy trình nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm có thể bao gồm các bước sau:

Thu thập thông tin về sản phẩm: Tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thu thập các thông tin về sản phẩm bao gồm thành phần, hàm lượng, nguồn gốc, sản xuất, bảo quản, đóng gói, vận chuyển, cách sử dụng, công dụng và hạn sử dụng của sản phẩm.

Chuẩn bị tài liệu: Dựa trên thông tin về sản phẩm, tổ chức hoặc cá nhân sản xuất. Kinh doanh thực phẩm cần chuẩn bị các tài liệu bao gồm: đơn đăng ký công bố sản phẩm. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, bản mô tả sản phẩm. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, giấy phép sản xuất sản phẩm (nếu có).

Bước 2: thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm

Thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm. Là quá trình đánh giá toàn diện và đầy đủ của một bản hồ sơ đăng ký. Để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, hiệu quả và chất lượng của cơ quan quản lý đối với sản phẩm đó. Quá trình thẩm định bao gồm nhiều bước, bao gồm kiểm tra tài liệu. Kiểm tra phương pháp sản xuất, kiểm tra tính chất của sản phẩm, kiểm tra quy trình kiểm soát chất lượng và kiểm tra động vật thí nghiệm nếu cần.


Các bước trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm bao gồm:

Xác định yêu cầu đăng ký sản phẩm

Xác định yêu cầu đăng ký sản phẩm: Các cơ quan quản lý đưa ra các yêu cầu về đăng ký sản phẩm và phương pháp thẩm định hồ sơ.

Kiểm tra tài liệu
Kiểm tra tài liệu: Các chuyên gia đọc và đánh giá các tài liệu liên quan đến sản phẩm. Bao gồm kết quả nghiên cứu lâm sàng. Các báo cáo về tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm, và các thông tin về phương pháp sản xuất.

Kiểm tra phương pháp sản xuất
Kiểm tra phương pháp sản xuất: Các chuyên gia kiểm tra phương pháp sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất theo cách đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

Kiểm tra tính chất của sản phẩm
Kiểm tra tính chất của sản phẩm: Các chuyên gia kiểm tra tính chất của sản phẩm. Bao gồm các thành phần, tính chất vật lý, hóa học và sinh học của sản phẩm.

Kiểm tra quy trình kiểm soát chất lượng
Kiểm tra quy trình kiểm soát chất lượng: Các chuyên gia đánh giá quy trình kiểm soát chất lượng của sản phẩm để đảm bảo tính ổn định của sản phẩm.

Kiểm tra động vật thí nghiệm (nếu cần): Nếu sản phẩm được thử nghiệm trên động vật. Các chuyên gia sẽ kiểm tra liệu các phương pháp thử nghiệm. Có đảm bảo tính đạo đức và chính xác hay không.

Sau khi các bước kiểm tra và đánh giá hoàn tất. Quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm sẽ kết thúc và kết quả sẽ được đưa ra.

Nộp hồ sơ: Tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm. Tại các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, theo quy định của từng quốc gia.


Bước 3: Cấp giấy chứng nhận bản công bố sản phẩm

Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn và chất lượng sản phẩm. Tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Và được phép tiến hành sản xuất và kinh doanh sản phẩm trên thị trường.

Bài viết trên đã trình bày Thủ tục công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nếu như bạn vẫn chưa am hiểu, hãy liên hệ chúng tôi theo hotline: 0868 458 111, để được tư vấn chi tiết.


Nguồn: https://giayphepgm.com/thu-tuc-cong-bo-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe/
https://www.gapo.vn/631618045/posts/rrfwbkag1rlp